Çocuklara bilet satışı yasaklandı

Çocuklara bilet satışı yasaklandı

Elazığ Valiliği, 18 yaşından küçüklere şehirler arası yolcu bileti satışını yasakladı. Yasağa uymayan firmalara 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilecek.

DİĞER - 2014-06-10 21:21:08 Bu içerik 1881 kez okundu.

Elazığ Emniyet müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklama şu bilgilere yer verildi: “

Ailesinin ve kurumun bilgisi dışında evden, yurttan kaçan veya kayıp olan çocukların başlarına gelebilecek, ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyebilecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacıyla ilimiz sınırları içerisinde bulunan tüm ulaşım araçlarında (kara, deniz, hava ve raylı) ana bayileri ve acenteleri ve bilet satışı yapılan bağlı birimlerinin 18 yaşından küçüklere bilet satışı yapılmasını düzenleyen “Çocuklara Şehirlerarası Yolcu Bilet Satışı Yapılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ” ekte sunulmuştur. Karara aykırı hareket eden kişi veya kişilere 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca İdari Yaptırım Karar Tutanağı tanzim edilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ÇOCUKLARA ŞEHİRLERARASI YOLCU BİLET SATIŞI YAPILABİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YÖNERGE

Karar Tarihi : 05/06/2014

Karar sayısı : 2014/1

Amaç

Madde-1 İlimizde, ailesinin ve kurumunun bilgisi dışında evden ve yurttan kaçan veya kayıp olan çocukların başlarına gelebilecek ileride yaşamlarını olumsuz yönde etkileyecek olayların engellenmesi, izinsiz il dışına çıkmalarının önüne geçilmesi, ailelerdeki kayıp çocuk infialinin yaşanmasının engellenmesi amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde-2 Bu Karar; ilçeden ilçeye, ilçeden ile, ilden ilçeye ve iller arası tüm ulaşım (kara, deniz, hava ve raylı) araçlarında 18 yaşından küçüklere bilet satış usulleri ile bilet satışı yapan firmanın ana bayi ve acente yetkilileri ile çalışanlarını kapsar.

Dayanaklar

Madde-3 Bu Karar; 

1- 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu

2- 5442 sayılı İl İdare Kanunu

3- 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu

4- 5326 sayılı Kabahatler Kanunu

5- 2001 yılında yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü / Büro Amirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği 6- İçişleri Bakanlığı’nın 2000/86 No’lu Genelgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde-4 18 yaşından küçüklere tüm ulaşım araçlarında (kara, deniz,hava ve raylı) ana bayileri ve acenteleri ve bilet satışı yapılan bağlı birimlerinde bilet satışı yapılamaz.

Madde-5 18 yaşından küçükler seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile velisi, vasisi, kanuni temsilcisi ile irtibata geçilerek çocuğun seyahatinden bilgilerinin olup olmadığı teyit edilir, bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılır.

Madde-6 Çocuk öğrenci olduğu için seyahat edeceğini söylüyor ve bunu öğrenci belgesiyle ispat edebiliyorsa ailesi ile irtibata geçilmesine gerek yoktur.

Madde-7 18 yaşından küçükler yalnız başına bilet talep ettiklerinde velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin bilgisinin olmadığı tespit edilmesi halinde derhal kolluk görevlilerine çocukla ilgili bilgi verilir.

Cezai Müeyyide

Madde-8 4.5.6. ve 7. Maddelerde belirtilen hususlara uymayan kişi veya kişilere kolluk kuvvetlerince 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi uyarınca idari yaptırım karar tutanağı tanzim edilir.

Yürürlülük

Madde-9 Bu karar yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde-10 Bu kararı Elazığ Valiliği yürütür.

Sende Yorumla...
DİĞER HABERLER